IP번역 아카데미 11기 교육생 모집(강의+코... 2022-06-15
정시 15회 IP정보검색사 일반(IPS GL)... 2022-06-03
정기 15회 IP정보검색사 양성교육 개최 및 ... 2022-06-02
2022 IP서비스 분야 우수인재 추천 2022-06-02
2022년 협회 IP기술사업화분과위원회 1차 ... 2022-05-26
[MSS]2022년 공공연 연구인력 파견지원(... 2022-06-22
[KOITA]2022년 기업연구소 R&D 역량... 2022-06-22
[KOITA]2022년 기업연구소 R&D 역량... 2022-06-22
[KIBO]2022년도 혁신중개서비스 활용 촉... 2022-06-22
[COMPA]2022년 기술가치평가지원사업 대... 2022-06-22
[TIPA]2022년 R&D멘토링 참여기업 모... 2022-06-22
KAIPS